แจ้งข้อร้องเรียน เสนอแนะ แนะนำบริการ

สำหรับประชาชนผู้มารับบริการโรงพยาบาลหนองหาน
ถ้าต้องการให้โรงพยาบาลตอบกลับ ให้ท่านเลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง